REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SKARB DUSZY”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Skarb Duszy” dostępnego pod adresem www.skarbduszy.pl.
 2. Sklep internetowy „Skarb Duszy” prowadzony jest przez firmę „Skarb Duszy Sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbowa 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 1234567890, NIP: 123-456-78-90, REGON: 987654321.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu i jest udostępniony klientom przed dokonaniem zakupów.

§2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia w sklepie „Skarb Duszy” można składać przez internet za pośrednictwem strony www.skarbduszy.pl.
 2. Aby złożyć zamówienie, klient musi zarejestrować się na stronie sklepu lub zalogować się do istniejącego konta.
 3. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych kontaktowych oraz adresu dostawy.
 4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma potwierdzenie na podany adres e-mail zawierające informacje dotyczące zamówienia, w tym numer zamówienia oraz podsumowanie kosztów.

§3 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny produktów w sklepie „Skarb Duszy” podane są w polskich złotych (PLN).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wprowadzania promocji i rabatów w dowolnym momencie.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie za pomocą dostępnych na stronie internetowej sklepu metod płatności, takich jak karta kredytowa, przelew bankowy, płatności elektroniczne.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze, klient zobowiązany jest do uregulowania należności kurierowi lub przedstawicielowi sklepu w momencie dostawy.

§4 Dostawa i odbiór zamówienia

 1. Sklep „Skarb Duszy” oferuje dostawę zamówień na terenie Polski.
 2. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej metody dostawy i zostaje podany klientowi w trakcie składania zamówienia.
 3. Termin dostawy zależy od dostępności produktów i wybranej metody dostawy, jednak zazwyczaj wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 4. Klient ma obowiązek sprawdzenia zamówienia w obecności kuriera lub przedstawiciela sklepu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności, klient powinien sporządzić protokół reklamacyjny i nie przyjmować zamówienia.

§5 Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny. W takim przypadku, klient zobowiązany jest do odesłania produktu na własny koszt w stanie niezmienionym.
 2. Sklep „Skarb Duszy” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformowania klienta o decyzji.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności sklepu, dostępną na stronie internetowej.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sklep „Skarb Duszy” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany te nie wpłyną na prawa klientów nabytych przed datą zmiany.
 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówień będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej sklepu.